Image

Aktualizace stránek

Webové stránky byly aktualizovány. Doteď se nezobrazovaly příspěvky starší než 3 měsíce. Teď už 12 měsíců. Přihlášený uživatel může stránkovat i starší příspěvky.  Profil uživatele byl rozšířen. Existující účty byly doplněny o info z ORISu.

Účty pro nové členy budou vytvořeny koncem měsíce března 2021.

23.3.2021 - Ígo