Image

Mimořádná členská schůze

Z důvodu neuskutečnění řádné výroční členské schůze proběhne mimořádná členská schůze dne 8. 9. 2021 od 18 hodin. Předběžně v restauraci Ve Dvoře (prosím Pepu o zajištění rezervace).
Hlavní body jednání:
  * volba předsedy oddílu
  * volba rady oddílu
  * budoucí fungování oddílu
  * oddílové finance
Nutná účast všech členů!

7.6.2021 - Marťas